Časté otázky k e-kasa

Prečo a odkedy musím mať pokladnicu pripojiteľnú na e-kasu?

Dôvodom je zmena zákona o registračných pokladniciach, ktorá vznikla na podnet Finančnej správy. Zmenu súvisí s projektom on-line napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy – e-kasa.
Doteraz mali podnikatelia možnosť dobrovoľne.sa rozhodnúť pre napojenie sa na systém finančnej správy – používaním Virtuálnej registračnej pokladnice. Už to však bude pre všetkých povinné.
Podnikatelia sa k systému e-kasa celoplošne pripoja k 1. júlu 2019, pričom platí, že pripájať sa k systému bude možné od 1. apríla 2019 do 30. júna  2019.

Miešajú sa mi pojmy e-kasa klient, on-line registračná pokladnica, e-kasa, virtuálna registračná pokladnica. Vysvetlíte mi to?

Začnime tým čo sa u vás určite nebude nachádzať. A tým je e-kasa. Je to systém, ktorý sa nachádza na Finančnej správe. V tomto systéme sa budú ukladať dáta, ktoré sa tam dostanú cez internet zo všetkých pokladníc všetkých podnikateľov na Slovensku.
E-kasa klient – je to označenie, ktoré zahŕňa dva odlišné typy zariadení: On-line registračnú pokladnicu a Virtuálnu registračnú pokladnicu.
Virtuálna registračná pokladnica  je aplikácia, ktorú poskytuje Finančná správa; použiteľnosť a vlastnosti aplikácie má vo svojej moci Finančná správa, údaje o predaji realizovanom podnikateľom, ktorý ju používa sa už dnes ukladajú do systému Finančnej správy SR.
On-line registračná pokladnica je všetko ostatné, čo bude pripojené do e-kasa.

Je moja pokladnica, ktorú dnes používam, pripojiteľná na e-kasa?

Nie, nie je.
Žiadna z dnes používaných elektronických registračných pokladníc, či fiskálnych tlačiarní nespĺňa nové požiadavky. Niektoré bude možné upraviť, niektoré sa musia vymeniť za nové.

Mám ihličkovú fiskálnu tlačiareň. Bude použiteľná?

Nie.
Po novom na dokladoch z pokladnice musí byť vytlačený čitateľný QR kód. Ihličkové tlačiarne nedokážu vytlačiť čitateľný QR kód. 

Potrebujem ešte niečo okrem pokladnice pripojiteľnej na e-kasa?

Áno.
Pripojenie na internet. Dáta z pokladnice sa odosielajú cez internet, takže pripojenie na internet je nevyhnutné. 

Akým spôsobom vymením starú pokladnicu za novú pripojiteľnú na e-kasa, na Daňovom úrade?

Pred výmenou nemusíte ísť na Daňový úrad. To čo budete k tejto zmene potrebovať si vyžiadate cez internet. Iným spôsobom to ani nebude možné, len cez internet.

Kúpim si novú pokladnicu. Musím volať technika servisnej organizácie aby ukončil prevádzku pokladnice, či fiskálnej tlačiarne?

Áno.
Podnikateľ je povinný ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice oznámiť Daňovému úradu. Úkony vykonávané pri ukončení prevádzky pokladnice môže vykonať len servisná organizácia, končia zápisom ukončenia prevádzky do Knihy pokladnice. Zmenou je, že pribudol ďalší spôsob, ktorým môže podnikateľ oznámenie zrealizovať.  

Pribudnú mi nejaké nové povinnosti a zodpovednosti?

Áno.
Dnes má servisná organizácia množstvo zodpovedností a povinností. To sa však zmení.
Všetky zodpovednosti a povinnosti zákon bude mať podnikateľ. Nedodržanie ustanovení zákona je správny delikt a za správny delikt je sankcia. 
Odbremeníme vás, časť starostí prevezmeme na seba. Ponúkame vám naše služby v tejto oblasti, disponujeme vyše 20 ročnými skúsenosťami v tejto oblasti.

Čo sú vlastne "dátové správy"?

Dátové správy sú “balíčky údajov z pokladnice”, ktorá zasiela on-line pokladnica do systému e-kasa.
Rozsah a štruktúra je presne stanovená zákonom ako aj certifikačnými podmienkami, ktoré musí splniť každý výrobca. Na základe splnenia týchto podmienok je výrobcovi vydané rozhodnutie o certifikácii.

A čo sa stane keď mi vypadne internet? Čo sa stane s dátovými správami z mojej pokladnice ?

Dátové správy sa automaticky uložia vo vašej pokladnici, v pamäti nazývanej “chránené dátové úložisko”.
Najneskôr do 48 hodín od okamihu uloženia však musia byť odoslané na portál finančnej správy, na e-kasu.
To zabezpečí automaticky on-line pokladnica, bez vášho zásahu – samozrejme len v prípade funkčného internetu.
Nedodržanie lehoty 48 hodín na doručenie dátovej správy podnikateľom je správnym deliktom. Za správny delikt je sankcia.

A dajú sa tie "dátové správy" aj inak zaslať do e-kasa? Poslať e-mailom, alebo to niekam uložiť?

Nie.
Žiadny iný spôsob neexistuje. Musí to zaslať vaša pokladnica. Zodpovedným za to je podnikateľ.

A čo keď v mieste kde pokladnicu používam nie je internetový signál?

Môžete požiadať o udelenie odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice. Elektronicky.
Pokiaľ vám vydajú rozhodnutie o povolení odkladu zo zasielania údajov, i tak sa na vás povinnosť zasielať údaje vzťahuje.
Povinnosť máte najneskôr do 30 dní od uloženia dátovej správy.

Dostanem k novej pokladnici pripojiteľnej k e-kasa certifikát?

Nie.
Je síce nutné, aby k on-line pokladnici, ktorú si kúpite, bolo výrobcovi vydané platné Rozhodnutie o certifikácii.
Samotné Rozhodnutie o certifikácii však potrebovať nebudete.

Budem potrebovať novú Knihu pokladnice?

Nie.
Kniha pokladnice sa už k on-line registračným pokladniciam vôbec nebude používať. 

Kedy môžem Daňový úrad elektronicky požiadať o pridelenie kódu e-kasa klienta?

Najskôr 15. marca 2019.
Podľa informácii zverejnených Finančnou správou SR to bude umožnené až od 15.marca 2019.

Akým spôsobom mi Daňový úrad doručí kód pokladnice e-kasa klienta?

Sprístupní mi ho e-kasa zóne podnikateľa, spolu s autentifikačnými údajmi on-line registračnej pokladnice a identifikačnými údajmi podnikateľa.

 
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Tlač